Büyük Veri Analitiği

Büyük Veri Analitiği

Büyük verilerin analizi, analistlerin, araştırmacıların ve iş kullanıcılarının daha önce erişilemeyen ya da kullanılamayan verileri kullanarak daha iyi ve daha hızlı kararlar vermelerini sağlıyor. İşletmeler, önceden kullanılmamış veri kaynaklarından bağımsız olarak ya da var olan kurumsal verilerle birlikte yeni içgörüler elde etmek için makine öğrenimi, tahmine dayalı analitik, veri madenciliği önleyici ve kestirimci bakım, istatistik gibi gelişmiş analitik tekniklerini kullanabiliyor.